Menü

Wei­ne

  • Marok­ka­ni­sche Wei­ne

  • Guer­roua­ne AOG(=garantierte Her­kunft) rot & grau (0,75 L)

   18,00 €
  • Guer­roua­ne AOG(=garantierte Her­kunft) rot & grau (0,37 L)

   9,00 €
  • Bou­laoua­ne rot & grau (0,75 L)

   17,00 €
  • Bou­laoua­ne rot & grau (0,37 L)

   8,00 €
  • Die Küs­ten der Pro­vence

  • Domai­ne de val d’As­tier (rot, rosé) (0,75 L)

   28,00 €
  • Domai­ne d’As­tros (rot, rosé) (0,75 L)

   16,00 €
  • Domai­ne de la Siou­vet­te (0,75 L)

   21,00 €
  • Domai­ne de la Siou­vet­te (0,5 L)

   16,00 €
  • Domai­ne de la Gis­cle (0,75 L)

   21,00 €
  • Die Krü­ge

  • rot, rosé (1/2 Krug)

   8,00 €
  • rot, rosé (1/4 Krug)

   5,00 €
  • rot oder rosé (1 Glas)

   2,50 €
  • Cham­pa­gner

  • Cham­pa­gner-Fla­sche

   46,00 €
X